Inicjatorzy kampanii nie ograniczają się do prostego komunikatu „Nie zadawaj zadań domowych”, ale starają się dostarczyć argumentów za ograniczeniem takiego sposobu pracy, wesprzeć zmianę jakościową zadawanych zadań przez wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Obecnie zespół stanowi pięć osób: nauczyciele, rodzice i w pewnym sensie uczniowie (LifeLongLearning). Pracujący w szkołach publicznych, niepublicznych a także związani z edukacją alternatywną, w tym domową. Doświadczający prac domowych jako zadający lub nie. Średnio każdy w zespole ma dwoje dzieci, choć nie każdy z nas jest rodzicem.
Grono znajomych, którzy połączeni „wizją i misją” postanowili działać. W wolnym czasie, pro bono.
Reprezentując siebie i swoje poglądy.