Proces dydaktyczny wymaga, tak jak cały system edukacji, ciągłego dostosowywania się do obecnych warunków i potrzeb. Praca zadawana uczniom do domu jest jednym z elementów tego procesu. Apelujemy o nadanie jej nowego kształtu i sensu.

Każdy z nas doskonale wie czym jest praca domowa. To zwykle zbiór wydanych przez nauczyciela poleceń związanych z ostatnią lekcją nauczanego przedmiotu, których termin wykonania ubiega zwykle “na następnej lekcji”. My, pomysłodawcy niniejszej akcji, inspirowani wieloma dobrymi praktykami i zaniepokojeni częstymi doniesieniami o wielogodzinnym, często bezproduktywnym, spędzaniu czasu nad pracą w domu prosimy o głębszy  namysł i uważność w trakcie zadawania prac domowych. Nie jesteśmy im przeciwni. Uważamy, że praca zadana Z SENSEM może mieć pozytywny wpływ na przyrost wiadomości i umiejętności naszych uczniów. Widzimy jednak ogromną potrzebę zwrócenia uwagi na sens zadawanych przez nas prac. Zdajemy sobie sprawę, że “sens” jest pojęciem nieostrym i trudnym do zmierzenia. Dzięki temu możemy więc rozpocząć debatę na temat tego jak powinien wyglądać czas ucznia po zakończeniu swoich regularnych lekcji w szkole.

Zgodnie ze słownikową definicją sensem można nazwać coś co zostało stworzone z prawidłowym myśleniem lub rozsądkiem znaczenia czegoś. Wydaje się, że wspomniany rozsądek i odpowiednie przemyślenie zadania ma dla nas kluczowe znaczenie.

Pojęcie sensownej pracy domowej może być znaczeniową studnią bez dna. Rozpoczynając naszą akcję nie mieliśmy ostro zbudowanej definicji sensownej pracy domowej. Chcemy rozpocząć debatę nad tym, jaką pracę powinien wykonać uczeń poza lekcją, by pozytywnie wpłynęło to na jego przedmiotowe i ponadprzedmiotowe kompetencje. Czy zawsze jest konieczna, kiedy można z niej zrezygnować.

Naszym zdaniem praca domowa, by mogła być nazwana sensowną powinna być:

Zapraszamy do dyskusji nad kształtem sensownej pracy ucznia. Chcemy aby wzięli w niej udział wszyscy zainteresowani aktorzy: nauczyciele, rodzice i uczniowie.

czytaj kid! nasz sprawdzacz, czy warto coś zadawać

Spotkajmy się by porozmawiać na Facebooku: