W tym miejscy mamy nadzieję umieszczać materiały, dzięki którym zadawanie „z sensem’ będzie łatwiejsze. Planujemy umieszczać tu przykłady, dobre praktyki, pomysły, porady i wszystko co może nam, pomóc w zrozumieniu czym jest zadanie z sensem.

Poniżej umieszczamy tzw. „padlet”, w którym cały czas dzielimy się pomysłami