#zadajęzsensem to kampania społeczna, której pomysłodawcy chcą zaprosić do refleksji, konstruktywnego dialogu i działań zarówno nauczycieli, rodziców, jak i uczniów. Inicjatorzy kampanii nie ograniczają się do prostego komunikatu „nie zadawaj zadań domowych”, ale starają się dostarczyć argumentów za ograniczeniem takiego sposobu pracy oraz wesprzeć zmianę jakościową w pracach domowych, przez wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
Autorzy kampanii od pewnego czasu obserwują wzrastającą frustrację uczniów i rodziców, którzy zasypywani są codziennymi pracami domowymi. Z drugiej strony obserwują nauczycieli, którzy starając się zrealizować podstawy programowe, osiągnąć dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych czy nadrobić czas stracony podczas lekcji, coraz więcej pracy zadają uczniom do domu. Ci natomiast, którzy nie zadają, często spotykają się z zaniepokojeniem rodziców o efektywność edukacji ich dzieci.

Tak więc zamiast pytać: zadawać czy nie zadawać? Chcemy wypracować model sensownej pracy.

Rozpoczynamy debatę nad tym, jaką pracę powinien wykonać uczeń poza lekcją, by pozytywnie wpłynęło to na jego przedmiotowe i ponadprzedmiotowe kompetencje – mówi Jacek Staniszewski, jeden z twórców kampanii i współautor polskiego podcastu edukacyjnego Edugadki.pl, na którego antenie zrodził się pomysł kampanii. – Zapraszamy do dyskusji nad kształtem sensownej pracy domowej.
Kampania otrzymała honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka. Wspiera ją również grupa Superbelfrzy RP oraz platforma ADE w Chmurze.


Kampania współtworzona jest przez pięciu edukatorów: Jacka Staniszewskiego, Marcina Zaroda, Barbarę Ostrowską, Karolinę Żelazowską oraz Vitię Hoffmann.
Więcej o kampanii #zadajęzsensem dowiedzieć się można na https://www.facebook.com/zadajezsensem/